Instytut Morski Transport 2011

Transport 2011

W dniach 8-9 listopada 2011r. w Ostravie odby艂a si臋 XV Mi臋dzynarodowa Konferencja TRANSPORT 2011. Konferencja jest corocznym, wa偶nym spotkaniem podnosz膮cym tematy dotycz膮ce infrastruktury transportowej oraz logistyki w kontek艣cie europejskim. Przedstawiciele S艂owacji, Polski, Austrii, W艂och i Czech oraz innych kraj贸w spotykaj膮 si臋 regularnie aby wsp贸lnie zajmowa膰 si臋 najistotniejszymi kwestiami dotycz膮cymi transportu. Podczas Konferencji w spos贸b szczeg贸lny podkre艣lano znaczenie grupy Wyszehradzkiej dla rozwoju transportu. My艣l膮 przewodni膮 tegorocznej ju偶 15 edycji by艂 VI Korytarz Transportowy jako narz臋dzie do zr贸wnowa偶onej budowy i eksploatacji infrastruktury transportowej.


Instytut Morski w Gda艅sku aktywnie uczestniczy艂 w konferencji bior膮c udzia艂 w pracach dotycz膮cych rozwoju korytarza transportowego Ba艂tyk-Adriatyk. Zak艂ad Ekonomiki i Prawa IM od 2010 roku  w ramach unijnego programu Centralna Europa realizuje mi臋dzynarodowy projekt badawczy BATCo – „Baltic Adriatic Transport Cooperation”. Konferencja w Ostravie znakomicie wpisa艂a si臋 jako miejsce konfrontacji bezpo艣rednich prac w ramach projektu BATCo, a planami wdro偶enia strategii rozwoju korytarza Ba艂tyk-Adriatyk. Szczeg贸lne znaczenie nabiera polski odcinek korytarza przebiegaj膮cy przez obszar 7 wojew贸dztw. Obecnie korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to bardzo wa偶ne narz臋dzie rozwojowe dla naszego kraju i region贸w zlokalizowanych w jego strefie oddzia艂ywania. Jeste艣my w fazie zaawansowanego procesu tworzenia korytarza transportowego, ale staje przed nami oraz partnerami projektu BATCo, zadanie aby w spos贸b zr贸wnowa偶ony prawid艂owo wykreowa膰 stref臋 rozwojow膮.


Korytarz transportowy Ba艂tyk – Adriatyk to strefa, w kt贸rej obecnie wytwarza si臋 55% polskiego PKB, w siedmiu metropoliach regionach zlokalizowanych wzd艂u偶 korytarza mieszka 35% ludno艣ci. Strefa rozwojowa korytarza ma bardzo du偶y potencja艂.


Wi臋cej informacji dot. projektu BATCo oraz korytarza transportowego Ba艂tyk – Adriatyk mo偶na uzyska膰 w Zak艂adzie Ekonomiki i Prawa IM.


Marcin Kalinowski, Urszula Kowalczyk, Zak艂ad Ekonomiki i Prawa

 

 


 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies