Instytut Morski IX Bałtycki Festiwal Nauki 2011 – Nauka bliżej społeczeństwa

IX Bałtycki Festiwal Nauki 2011 – Nauka bliżej społeczeństwa

Podczas pikniku naukowego w dniu 29 maja br. zorganizowanego w Gdyni w ramach IX Bałtyckiego Festiwalu Nauki zwiedzający mogli obejrzeć ekspozycje Instytutu Morskiego w Gdańsku przygotowane przez Zakład Ochrony Środowiska i Zakład Oceanografii Operacyjnej. Tematem przewodnim obu ekspozycji było środowisko człowieka i jego ochrona: Laboratorium Ochrony Środowiska - wybrane aspekty badania zanieczyszczeń w różnych elementach środowiska naturalnego Zakładu Ochrony Środowiska i Poznaj środowisko by lepiej je chronić – innowacyjne badania morskie z wykorzystaniem pływającego laboratorium IMOR Zakładu Oceanografii Operacyjnej.

Ekspozycje Instytutu Morskiego i merytoryczne informacje udzielane przez naukowców oraz specjalistów z naszego Instytutu cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Można oszacować, że w tym roku stoiska nasze odwiedziło ponad 2500 osób.

 


Zaciekawienie wśród zwiedzających (wszystkich grup wiekowych) wzbudziły między innymi pokazy analiz środowiskowych. Były to oznaczenia zanieczyszczeń w wodach i ściekach metodami kolorymetrycznymi przy użyciu spektrometru terenowego „PALINTEST”, prezentowane przez pracowników Zakładu Ochrony Środowiska. Natomiast na stoisku Zakładu Oceanografii Operacyjnej uwagę przyciągały: niezwykły film z unikalnymi zdjęciami z badań podwodnych wykonanymi kamerą podwodną TV, umieszczoną na pojeździe podwodnym ROV (ze statku IMOR), mapy rozkładów głębokości z rejonu południowego Bałtyku oraz nowoczesna łódź motorowa IMOROS 3.

Wszystkim, którzy odwiedzili nasze stoiska, bardzo dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tej imprezy.

 


Ekspozycja Zakładu Ochrony Środowiska została dofinansowana
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.
 

(isza)


 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies