Instytut Morski IX Ba艂tycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

IX Ba艂tycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

IX Ba艂tycki Festiwal Nauki, 25-29 maja 2011 r.

Instytut Morski ju偶 po raz trzeci we藕mie udzia艂 w Ba艂tyckim Festiwal Nauki (BFN), kt贸ry trwa膰 b臋dzie w dniach 25-29 maja. BFN jest imprez膮 popularno-naukow膮 organizowan膮 przez wy偶sze uczelnie wojew贸dztwa pomorskiego, instytuty naukowe, instytuty bran偶owe oraz inne instytucje naszego regionu zwi膮zane z nauk膮. Festiwal jest adresowany do szerokiego kr臋gu spo艂ecze艅stwa Wybrze偶a i regionu, w tym r贸wnie偶 do m艂odzie偶y. Celem festiwalu jest upowszechnianie tematyki i osi膮gni臋膰 bada艅 naukowych oraz przybli偶enie ich spo艂ecze艅stwu w mo偶liwie zrozumia艂ej i atrakcyjnej formie.

 


Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na piknik naukowy IX BFN, kt贸ry odb臋dzie si臋 Gdyni, Al. Jana Paw艂a II (przy Akwarium Gdy艅skim) w dniu 29 maja w godz. 10.00 -18.00, podczas kt贸rego nasz Instytut zaprezentuje dwie ekspozycje:

POZNAJ 艢RODOWISKO BY LEPIEJ JE CHRONI膯 – innowacyjne badania morskie z wykorzystaniem P艂ywaj膮cego Laboratorium IMOR” - ekspozycja przygotowana zostanie przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej.

Celem ekspozycji jest upowszechnienie najnowszych technologii bada艅 艣rodowiska morskiego, w szczeg贸lno艣ci jego rejon贸w przybrze偶nych prowadzonych przez Zak艂ad Oceanografii Operacyjnej (ZOO) Instytutu Morskiego w Gda艅sku oraz propagowanie idei rozwoju obszar贸w przybrze偶nych z zachowaniem zasad ochrony i zr贸wnowa偶onego rozwoju 艣rodowiska a tak偶e planowania przestrzennego na morzu, jako wa偶nego narz臋dzia podejmowania decyzji dot. rozwoju gospodarczego, dzia艂alno艣ci zwi膮zanej z eksploatacj膮 m贸rz i skutecznej ochrony 艣rodowiska morskiego. Ekspozycja ma r贸wnie偶 na celu popularyzowanie nauki o morzu, w tym zaprezentowanie najnowszych osi膮gni臋膰 naukowo- badawczych w aspekcie ochrony 艣rodowiska Morza Ba艂tyckiego. Wyj膮tkow膮 atrakcj膮 dla zwiedzaj膮cych, w szczeg贸lno艣ci dla dzieci i m艂odzie偶y b臋d膮 filmy oraz zdj臋cia podwodne a tak偶e prezentacja ma艂ej jednostki pomiarowej  (ewentualnie tak偶e statku IMOR) oraz wybranego sprz臋tu badawczo-pomiarowego.

„LABORATORIUM OCHRONY 艢RODOWISKA – wybrane aspekty badania zanieczyszcze艅 w r贸偶nych elementach 艣rodowiska naturalnego” -
ekspozycja przygotowana zostanie przez Zak艂ad Ochrony 艢rodowiska.

Celem przedstawienia ekspozycji jest promocja i upowszechnienie informacji nt. najnowszych metod badania zanieczyszcze艅 w r贸偶nych elementach 艣rodowiska (woda, 艣cieki, grunty, osady, odpady) oraz zaprezentowanie najnowszej aparatury pomiarowo-badawczej do przeprowadzania analiz fizyko-chemicznych z zakresu chemii organicznej, nieorganicznej oraz analiz specyficznych. Ww. przedsi臋wzi臋cie poznawczo-edukacyjne, zorganizowane
w ramach pikniku naukowego b臋dzie wyj膮tkow膮 okazj膮 dla popularyzacji bada艅 na rzecz ochrony 艣rodowiska naturalnego i edukacji ekologicznej w艣r贸d szerokiego grona spo艂ecze艅stwa, szczeg贸lnie w艣r贸d m艂odzie偶y szkolnej. Pozwoli te偶 u艣wiadomi膰 wag臋 rzetelnie wykonanych bada艅 laboratoryjnych przy okre艣laniu stopnia degradacji 艣rodowiska i podejmowaniu dzia艂a艅 zapobiegawczych. Ekspozycja ma r贸wnie偶 na celu zwr贸cenie uwagi odwiedzaj膮cych na praktyczny aspekt prowadzenia bada艅, kt贸rych efektem s膮 opracowania  i ekspertyzy wykorzystywane m.in. do tworzenia akt贸w prawnych.
 

 

 

Informujemy, i偶 administratorem Pa艅stwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gda艅sku z siedzib膮 i adresem w Gda艅sku, 80-830, przy ul. D艂ugi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsi臋biorc贸w przez S膮d Rejonowy Gda艅sk P贸艂noc w Gda艅sku, Wydzia艂 VII Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z kt贸rym mo偶esz si臋 skontaktowa膰 w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies