Instytut Morski SUBMARINER – zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

SUBMARINER – zrównoważone korzystanie z zasobów Morza Bałtyckiego

Podczas 2-dniowego spotkania roboczego zorganizowanego w siedzibie Instytutu dyskutowano m. in. nad zakresem i strukturą głównych produktów projektu oraz nad harmonogramu prac. Instytut Morski w Gdańsku jest partnerem wiodącym projektu.

Informacja prasowa: plik w formacie pdf
Strona www projektu: www.submariner-project.eu
 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies