Instytut Morski Instytut Morski w Gdańsku Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu UE!

Instytut Morski w Gdańsku Partnerem Wiodącym międzynarodowego projektu UE!

Nasz Instytut po raz pierwszy jest Partnerem Wiodącym projektu realizowanego w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Projekt SUBMARINER to z kolei pierwsza w Regionie Morza Bałtyckiego próba wzmocnienia potencjału rozwoju naszego regionu poprzez zrównoważone korzystanie z zasobów Bałtyku.

Więcej: odnośnik do informacji o projekcie

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies