Instytut Morski Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów b...

Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, na zamówienie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w serii Biblioteka Ochrony Środowiska ukazał się: Przewodnik metodyczny do badań terenowych i analiz laboratoryjnych elementów biologicznych wód przejściowych i przybrzeżnych.

Przewodnik metodyczny został w całości opracowany przez specjalistów Samodzielnej Pracowni Ekologii Instytutu Morskiego w Gdańsku.
Jest to pierwszy przewodnik metodyczny badań parametrów biologicznych przeprowadzanych w środowisku morskim zgodnie z wytycznymi Ramowej Dyrektywy Wodnej (2006/60/EC). W przewodniku opisano metodyki oraz procedur postępowania przy poborze prób biologicznych oraz ich analiz laboratoryjnych w zakresie fitoplanktonu, makrobezkręgowców bentosowych oraz makroglonów i roślin okrytozalążkowych w środowisku morskim.
Przewodnik będzie podstawę do realizacji badań w ramach monitoringu w wodach przybrzeżnych i przejściowych realizowanych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska.

 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies