Instytut Morski Konferencja Polska-Hiszpania

Konferencja Polska-Hiszpania

Instytut MorskiPolsko Hiszpańska Izba Gospodarcza

Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią

Warszawa, 27 maja 2009 r.

Informacja o konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą zorganizowały międzynarodową konferencję nt: „Transport morski jako korzystna alternatywa wobec transportu lądowego pomiędzy Polską a Hiszpanią”. Konferencja odbyła się w dniu 27 maja 2009 w Warszawie w Sali Konferencyjnej Ministerstwa Gospodarki.

Przedmiotem konferencji była prezentacja rezultatów projektu „Autostrady morskie i logistyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności hiszpańskiego eksportu na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej” (finansowanego przez MNiSW) oraz dyskusja nad koncepcją alternatywnej obsługi transportowej obejmującej serwis żeglugi bliskiego zasięgu w wymianie towarowej między Polską a Hiszpanią, w tym ładunków chłodzonych. Tematyka konferencji skierowana jest do instytucji rządowych i szerokiego grona potencjalnych operatorów i beneficjentów alternatywnego serwisu (importerów, eksporterów, spedytorów, przewoźników morskich, operatorów portowych).

Rosnąca wielkość przewozów i wzrost udziału transportu samochodowego zwróciły uwagę poszczególnych krajów i organizacji międzynarodowych na znaczenie zrównoważonego rozwoju transportu. Jest on jednym z podstawowych założeń polityki transportowej Unii Europejskiej, mającej na celu stworzenie efektywnego i innowacyjnego systemu transportowo-logistycznego dla całego regionu, z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska naturalnego.

Jedną z alternatyw dla transportu drogowego jest rozwój autostrad morskich i przewozów intermodalnych. Zmieniający się rynek oznacza nowe możliwości, ale również nowe wyzwania stojące przed firmami transportowymi i logistycznymi. Rosnące oczekiwania klientów i konieczność zapewnienia konkurencyjnej oferty wymuszają rozszerzanie działalności na nowe segmenty rynku (geograficzne i produktowe) i wprowadzanie nowych usług i rozwiązań. Coraz większego znaczenia nabierają połączenia morskie w ramach żeglugi bliskiego zasięgu pomiędzy krajami europejskimi, którymi przewozi się 40 procent wszystkich towarów wewnątrz kontynentu. Dlatego ważne znaczenie ma wykorzystanie i rozwój portów i infrastruktury łączącej je z zapleczem.

Możliwość aktywizacji transportu morskiego w przewozach ładunków pomiędzy Hiszpanią a Polską uwarunkowana jest przygotowaniem nowej oferty przewozowej w ramach całego lądowo-morskiego łańcucha dostaw towarów od nadawcy do odbiorcy. Konieczne jest więc przede wszystkim zapewnienie odpowiednio dużej podaży ładunków, aby projektowane polaczenie żeglugowe dla przewozów ładunków chłodzonych mogło być konkurencyjne. Niezbędna zatem będzie konsolidacja importerów i eksporterów tych towarów wokół przyszłego operatora tego połączenia. Czynnikiem warunkującym opłacalność realizacji tego przedsięwzięcia może stać się także wsparcie finansowe ze środków unijnych. Miałoby ono istotny wpływ na poziom stawek frachtowych przynajmniej w początkowym okresie eksploatacji oraz mogłoby stać się czynnikiem i sprzyjającym zainteresowaniu i przywiązaniu kontrahentów do serwisu.

Konferencja wpisała się doskonale w program współpracy gospodarczej między obu krajami ustalonej m.in. podczas rządowego szczytu w Hiszpanii w październiku 2008 z udziałem premiera Donalda Tuska a także ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego, minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej i ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka. Uzgodniono na nim m.in. powołanie polsko-hiszpańskiej grupy ekspertów ds. polityki handlowej.

Sekretariat konferencji:

Instytut Morski w Gdańsku
tel. (+58) 301 16 41 w.36
Zakład Ekonomiki i Prawa fax (+58) 301 35 13
Długi Targ 41/42; 80-830 Gdańsk e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Załączniki :

relacja 1 relacja 2 relacja 3
 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies