Instytut Morski Konferencja dotycząca EXPO 2010 w Szanghaju

Konferencja dotycząca EXPO 2010 w Szanghaju

Instytut MorskiMinisterstwo InfrastrukturyPoland Expo 2010 Shanghai

Spotkanie konsultacyjno – informacyjne nt. udziału Polski w Światowej Wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

W dniu 12 stycznia 2009 r. z inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury, w siedzibie Instytutu Morskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie konsultacyjno – informacyjne w całości poświęcone przygotowaniu programu prezentacji części morskiej w ramach udziału Polski w Wystawie Światowej Szanghaj Chiny 2010. Spotkanie otworzyła i poprowadziła Pani Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Anna Wypych ‑ Namiotko, wraz z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Wystawy Światowej EXPO 2010, Sławomirem Majmanen. Spotkanie odbyło się z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, urzędów miejskich Gdańska, Gdyni, Szczecina, Świnoujścia i Elbląga, zarządów portów morskich, armatorów, instytucji naukowo-badawczych oraz organizacji zrzeszających przedsiębiorców sektora gospodarki morskiej.


Podczas spotkania przedstawiono i omówiono cele programowe części morskiej udziału Polski w EXPO 2010, za które uznano przede wszystkim kształtowanie wizerunku Polski jako narodu i kraju morskiego, położonego w Europie, w regionie Morza Bałtyckiego, państwa o wielowiekowej tradycji, kulturze i dorobku morskim, oraz aktywnego uczestnika i autora badań, odkryć, innowacji i technologii morskich. Jednocześnie poprzez wyeksponowanie mobilności i otwartości oraz innowacyjności i przedsiębiorczości społeczeństwa polskiego możliwa będzie promocja Polski jako kraju aktywnego i od dawna obecnego na morzach i oceanach świata.

Szczegółowe priorytety promocji morskiej podczas wystawy EXPO 2010 obejmą m.in. takie tematy i zagadnienia jak: interesy morskie i polityka morska RP, infrastruktura morska oraz gospodarka morska, regiony nadmorskie oraz porty i miasta portowe, edukacja, szkolenia morskie oraz nauka i badania morskie, polsko-chińska współpraca w sektorze morskim, turystyka morska i nadmorska oraz jachting i żeglarstwo morskie, zrównoważone wykorzystanie zasobów mórz i oceanów, czy marynistyka i szeroko rozumiana kultura morska.

Wystawy światowe EXPO to najważniejsze, największe i najbardziej prestiżowe imprezy promocyjne świata. W odróżnieniu od innych wystaw i targów komercyjnych uczestniczą w nich państwa i organizacje międzynarodowe. Każda wystawa EXPO to wydarzenie gospodarcze, medialne i kulturalne o wielkim rozmachu. To promocja osiągnięć i potencjału kraju na arenie międzynarodowej. Na organizację uczestnictwa Polski w EXPO 2010 w Szanghaju polski rząd przeznaczył ok. 117 mln PLN.

Strona sekcji polskiej EXPO 2010: www.expo2010.com.pl

Konferencja EXPO 2010 Konferencja EXPO 2010

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies