Instytut Morski "Rola regionów w promowaniu niebieskiego wzrostu" – Konferencja ko...

"Rola regionów w promowaniu niebieskiego wzrostu" – Konferencja końcowa projektu Smart Blue Regions

22 stycznia 2019 r. w Berlinie odbyła się konferencja "Rola regionów w krzewieniu niebieskiego wzrostu". Była to ostatnia konferencja projektu Smart Blue Regions. Regiony zaangażowane w projekt są w czołówce rozwoju Blue Growth w obszarze Morza Bałtyckiego. Niezależnie od rodzaju dziedziny - żegluga, niebieska biotechnologia, turystyka przybrzeżna czy akwakultura, regiony opracowały innowacyjne podejścia w celu wzmocnienia niebieskiego wzrostu. Konferencja została oparta na wynikach kilku transnarodowych projektów, które mają na celu wspieranie niebieskiego wzrostu w Regionie Morza Bałtyckiego.
Konferencja skupiała się przede wszystkim na wytyczeniu drogi dla regionalnej współpracy na rzecz niebieskiego wzrostu; inteligentnych specjalizacjach i wielozadaniowości  jako czynnikach niebieskiego wzrostu; podejściu do finansowania współpracy oraz na strukturach wsparcia na rzecz niebieskiego wzrostu.


więcej: https://www.submariner-network.eu/projects/smartblueregions/smart-blue-regions-news/447-conference-the-role-of-regions-in-fostering-blue-growth-presentations-are-available-online
 

 

Informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Morski w Gdańsku z siedzibą i adresem w Gdańsku, 80-830, przy ul. Długi Targ 41/42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026943, NIP 583-000-35-79. Inspektorem Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych jest p. Katarzyna Andrzejak, adres e-mail: iod@im.gda.pl; numer telefonu (058) 301 16 41
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies