Projekt SB LocPorts

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku by艂 liderem projektu SB LocPorts – Development of South Baltic coastal regions through close Cooperation of local ports. Projekt dotyczy艂 rozwoju lokalnych port贸w morskich Polskiego i Litewskiego wybrze偶a oraz ich roli jako centr贸w rozwoju regionalnego. Projekt SB LocPorts z wsp贸艂finansowaniem z programu South Baltic  by艂 realizowany z udzia艂em partnera Litewskiego EUCC Baltic Office oraz przy wsparciu przedstawicieli Polskich i Litewskich port贸w lokalnych.

Wi臋cej…
 

Newsletter Innoaquatech

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w serdecznie zaprasza do lektury nowego newslettera przygotowanego w ramach projektu Innoaquatech

 
 

InnoAquaTech - seminarium w dniu 29 marca

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w serdecznie zaprasza na seminarium
pt. „INNOVATIVE AQUACULTURE/ INNOWACYJNA AKWAKULTURA”
29 marca 2017 (艣roda), godz. 9.00 – 16.00
w Sali Ekspozycyjnej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gda艅skiego, Al. Marsza艂ka Pi艂sudskiego 46, Gdynia.
Seminarium organizowane jest w ramach projektu Innoaquatech

Strona www: InnoAquaTech

Zaproszenie

 

Nab贸r na stanowisko eksperta

Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju poszukuje kandydat贸w na stanowisko ekspert贸w w poni偶szych dziedzinach:

 • Innowacyjno艣ci,
 • Bran偶y,
 • Analizy finansowej,
 • Zarz膮dzania.
   

Szczeg贸艂owe informacje oraz spos贸b aplikowania znajduj膮 si臋 pod poni偶szym odno艣nikiem:
https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/nabor-kandydatow-na-ekspertow-w-dziedzinach-innowacyjnosci-branzy-analizy-finansowej-i-zarzadzania-w-programie-inteligentny-rozwoj/
 

 

Inno Aqua Tech

InnoAquaTech - Cross-border development and transfer of innovative and sustainable
aquaculture technologies in the South Baltic Area
czas trwania projektu 01/07/2016 - 30/06/2019

Wi臋cej…
 

Projekt Baltic InteGrid 鈥 strona internetowa

Centrum Obs艂ugi Projekt贸w ma przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e zosta艂a uruchomiona strona projektu Baltic InteGrid: http://www.baltic-integrid.eu/

Baltic InteGrid" (Rozw贸j Sieci Energetycznej na potrzeby Morskiej Energetyki Wiatrowej) - projekt skierowany do operator贸w system贸w przesy艂owych (OSP), przedstawicieli przemys艂u, decydent贸w, w艂adz krajowych i 艣rodowisk akademickich zainteresowanych rozwojem energetyki wiatrowej na Ba艂tyku. Celem projektu jest wypracowanie optymalnych rozwi膮za艅 dla rozwoju sieci energetycznej, b臋d膮cej obecnie jednym z najwa偶niejszych w膮skich garde艂 w rozwoju odnawialnych 藕r贸de艂 energii (OZE) w regionie Morza Ba艂tyckiego.

Aby uzyska膰 wi臋cej informacji serdecznie zapraszamy do jej odwiedzenia.

 

NOWE KONKURSY DLA NAUKOWC脫W

Narodowe Centrum Nauki otworzy艂o nab贸r do pi膮tej edycji konkursu ETIUDA oraz pierwszej konkurs贸w SONATINA i UWERTURA. Naukowcy b臋d膮 mogli ubiega膰 si臋 o 艣rodki na sta偶e w jednostkach zagranicznych, w tym tak偶e w zespo艂ach realizuj膮cych granty Europejskiej Rady ds. Bada艅 Naukowych (ERC). Centrum og艂osi艂o te偶 konkurs MINIATURA na pojedyncze dzia艂anie naukowe, do kt贸rego nab贸r rozpocznie si臋 w kwietniu 2017 roku.

ETIUDA 5
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: doktoranci przygotowuj膮cy rozpraw臋 doktorsk膮
Bud偶et: stypendia w wysoko艣ci 4,5 tys. miesi臋cznie; bud偶et edycji wynosi 10 mln z艂

SONATINA 1
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: badacze, kt贸rzy uzyskali stopie艅 doktora nie wcze艣niej ni偶 3 lata temu
Bud偶et: 30 mln z艂

UWERTURA
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 15 marca 2017 r.
Kto: naukowcy ze stopniem doktora, kt贸rzy kierowali projektem badawczym NCN
Bud偶et: 5 mln z艂

MINIATURA
Terminy: nab贸r wniosk贸w do 3 kwietnia 2017 r.
Kto: osoby ze stopniem doktora, kt贸re nie realizowa艂y projekt贸w badawczych
Bud偶et: dofinansowanie projektu to od 5 do 50 tys. z艂; bud偶et konkursu to 20 mln z艂

Wi臋cej na stronie MNiSW
 

 

Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w regionie morza Ba艂tyckiego

W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2016 r. w Narwie (Estonia), odby艂o si臋 drugie spotkanie partner贸w projektu Smart Blue Regions „Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w regionie morza Ba艂tyckiego”. Instytut Morski w Gda艅sku jako partner projektu by艂 reprezentowany przez Centrum Obs艂ugi Projekt贸w IMG.

Celem projektu jest wsparcie  „b艂臋kitnego” rozwoju nadmorskich region贸w Morza Ba艂tyckiego poprzez efektywne wdra偶anie inteligentnych specjalizacji zwi膮zanych z gospodark膮 morsk膮, wymian臋 dobrych praktyk oraz identyfikacj臋 wsp贸lnych przysz艂ych kierunk贸w wsp贸艂pracy pomi臋dzy regionami.

Wi臋cej…
 

Post臋p prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko

Prace nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszar贸w morskich w skali 1:200 000 wraz z prognoz膮 oddzia艂ywania na 艣rodowisko rozpocz臋艂y si臋 22 lipca 2016 roku. B臋dzie to pierwszy w historii Polski morski plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaw膮 z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 934 z p贸藕n. zmian.) do opracowania projektu planu zobowi膮zani s膮 Dyrektorzy Urz臋d贸w Morskich w Gdyni, S艂upsku i Szczecinie, natomiast plan zostanie przyj臋ty w formie rozporz膮dzenia ministra ds. gospodarki morskiej oraz ministra w艂a艣ciwego ds. rozwoju regionalnego. Projekt Planu jest wsp贸艂finansowany przez Uni臋 Europejsk膮 ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozw贸j.

Wi臋cej…
 

Konferencja Baltic InteGrid - Offshore Wind in the Baltic Sea: Legal and Policy Perspectives on a Regional Meshed Grid

Dnia 25 listopada 2016 r. w Berlinie odb臋dzie si臋 pierwsza, mi臋dzynarodowa konferencja projektu Baltic InteGrid. W jednym miejscu zgromadz膮 si臋 interesariusze obszaru przemys艂u, administracji publicznej oraz lokalni mieszka艅cy regionu Morza Ba艂tyckiego, aby wsp贸lnie zastanowi膰 si臋 nad potencja艂em transgranicznego rozwoju, zintegrowanej sieci elektrycznej na morzu. Jako podstaw膮 do rozwa偶a艅 w ramach projektu, eksperci z r贸偶nych sektor贸w i kraj贸w, zajm膮 si臋 uwarunkowaniami politycznymi i prawnymi na poziomie krajowym i europejskim, maj膮c na uwadze rozw贸j morskiej sieci elektrycznej oraz udziel膮 wszelkich odpowiedzi na pytania podczas interaktywnego panelu dyskusyjnego.

Konferencja ma na celu pobudzenie dalszej dyskusji, na temat regulacji prawnych i politycznych wok贸艂 rozbudowy sieci w rejonie Morza Ba艂tyckiego. Poprzez zjednoczenie mi臋dzynarodowych, interdyscyplinarnych interesariuszy na wsp贸lnej platformie, zapewnione zostanie wykorzystanie praktycznej wiedzy w dalszych badaniach w ramach projektu Baltic InteGrid.

Programu konferencji

 

Publikacja raportu: 鈥濶ordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities鈥

Mamy przyjemno艣膰 poinformowa膰, 偶e opublikowany zosta艂 raport pt.: „Nordic Alternative Protein Potentials. Mapping of regional bioeconomy opportunities”, kt贸rego wsp贸艂autorkami s膮 m.in. Pani mgr Joanna Przedrzymirska i Pani dr Gra偶yna Pazikowska-Sapota.

Jest to praca zbiorowa mi臋dzynarodowego konsorcjum sk艂adaj膮cego si臋 z poni偶ej wymienionych partner贸w :

 • Nordregio (Szwecja),
 • Swedish University of Agricultural Sciences (Szwecja),
 • Latvian Farmers parliament (艁otwa),
 • Instytut Morski w Gda艅sku (Polska),
 • Matis Ltd (Islandia),
 • University of Copenhagen (Dania),
 • Aarhus University (Dania),
 • AgroTech Holeby (Dania),
 • Agro Business Park (Dania)
   

Praca ma na celu stworzenie podstawy do dalszych bada艅 i w znacz膮cy spos贸b wp艂ynie na realizacj臋 bioekonomicznych wyzwa艅, zast膮pienia importowanych produkt贸w sojowych, wytwarzanych w spos贸b naruszaj膮cy r贸wnowag臋 biologiczn膮, lokaln膮 i zr贸wnowa偶on膮  produkcj膮, opart膮 na 藕r贸d艂ach bia艂kowych.

Pe艂ny raport mo偶na pobra膰 pod poni偶szym odno艣nikiem:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4640

 

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partner贸w i warsztaty grupy tematycznej

Projekt Baltic InteGrid - spotkanie partner贸w i warsztaty grupy tematycznej
ds. Planowania Obszar贸w Morskich.
Gda艅sk, 4-5 pa藕dziernik 2016

W dniach 4-5 pa藕dziernika 2016 roku w Gda艅sku w ramach projektu Baltic InteGrid odby艂o si臋 trzecie spotkanie partner贸w oraz pierwsze warsztaty grupy tematycznej ds. Planowania Obszar贸w Morskich. W spotkaniu zorganizowanym przez Instytut Morski w Gda艅sku  uczestniczyli partnerzy projektu oraz interesariusze z regionu.

Celem projektu Baltic InteGrid jest opracowanie koncepcji ba艂tyckiej infrastruktury przesy艂owej zintegrowanej z projektami morskich farm wiatrowych w oparciu o szczeg贸艂ow膮 analiz臋 warunk贸w przestrzennych, rynkowych, polityczno-regulacyjnych, 艣rodowiskowo-spo艂ecznych oraz technologicznych.

Za艂o偶enia i obszar dzia艂a艅 projektu Baltic InteGrid obejmuj膮 zr贸wnowa偶one wytwarzanie energii elektrycznej na poziomie krajowym, dalsz膮 integracj臋 rynk贸w oraz zwi臋kszenie bezpiecze艅stwa dostaw energii elektrycznej w regionie Morza Ba艂tyckiego, poprzez rozw贸j ba艂tyckiej infrastruktury przesy艂owej, wp艂ywaj膮cej na optymalizacj臋 potencja艂u i efektywno艣ci morskiej energetyki wiatrowej.

Projekt jest realizowany przez 14 partner贸w z 8 pa艅stw regionu Morza Ba艂tyckiego (Polska, Niemcy, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, 艁otwa, Estonia), kt贸rzy w bliskiej wsp贸艂pracy z interesariuszami realizuj膮 nast臋puj膮ce zadania: utworzenie trwa艂ego Ba艂tyckiego Forum Sieci Morskich (BOGF),  opracowanie koncepcji Sieci Ba艂tyckiej (Baltic Offshore Grid), opracowanie koncepcji studium wykonalno艣ci dla fragment贸w Sieci Ba艂tyckiej, a tak偶e opracowanie rekomendacji do kluczowych dokument贸w.

Wi臋cej…
 

Baltic Maritime Technology Conference

„Blue Science Park” w Karlskronie i „Baltic Maritime Science Park”

zaprasza na

„Baltic Maritime Technology Conference”

Konferencja jest kierowania do firm dzia艂aj膮cych w sektorze morskim, naukowc贸w, park贸w naukowo-technologicznych i klastr贸w z obszaru Morza Ba艂tyckiego. Celem konferencji jest aktualizacja i wymiana informacji dostarczonych przez w艂adze rz膮dowe, jednostki naukowe i przemys艂 nt. wymaga艅  i zwi膮zanych z nimi wyzwa艅 w obszarze Ba艂tyku oraz analiza przysz艂ych strategii i technologii nowych generacji.

Kluczowe tematy:

Dzie艅 1. – Konferencja

 • Perspektywy 偶eglugi bezza艂ogowej
 • Morskie Systemy Informatyczne i nowe technologie wizualizacji
 • GNSS - Global Navigation Satellite System
 • Technologie podwodne, interakcje i integracje system贸w
 • Zagadnienie „The Internet of Things and Connected Ships”

Dzie艅 2. – Warsztaty

Warsztaty, podczas kt贸rych b臋dzie przygotowany konspekt wsp贸lnego wniosku projektowego do programu Horyzont 2020

kiedy: 21 listopada (konferencja), 22 listopada (warsztaty)
gdzie: Karlskrona, Szwecja
finansowanie: koszty podr贸偶y i zakwaterowania wszystkich uczestnik贸w zostan膮 pokryte z dotacji Instytutu Szwedzkiego
Kontakt: Daniel Sk枚ld Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰.

Wi臋cej informacji wkr贸tce…

 

Be Smart, Think Blue

 W dniach 19-20 wrze艣nia 2016 r. w Gda艅sku odby艂a si臋 konferencja „Be Smart, Think Blue” po艂膮czona z Brokerage Event. Wydarzenie zorganizowa艂 Instytut Morski w Gda艅sku w ramach projektu europejskiego Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w Regionie Morza Ba艂tyckiego) we wsp贸艂pracy z Sieciami Krajowych  Punkt贸w Kontaktowych H2020 w ramach projekt贸w BioHorizon (Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe, zr贸wnowa偶one rolnictwo i le艣nictwo, badania w贸d 艣r贸dl膮dowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020  (Inteligentny, zielony i zintegrowany transport).

Konferencj臋 otworzy艂 Marsza艂ek Wojew贸dztwa Pomorskiego – Mieczys艂aw Struk. Podczas konferencji (19.09) zaprezentowano osi膮gni臋cia i kierunki rozwoju „B艂臋kitnych Inteligentnych Region贸w” oraz wskazano mechanizmy i 藕r贸d艂a finansowania projekt贸w i inwestycji wynikaj膮cych z wdra偶ania inteligentnych specjalizacji. Wydarzenie cieszy艂o si臋 bardzo du偶ym zainteresowaniem i skupi艂o ponad 100 przedstawicieli przedsi臋biorstw, instytucji badawczych i podmiot贸w publicznych dzia艂aj膮cych w sektorze morskim. Spotkania bilateralne (20.09) da艂y mo偶liwo艣膰 nawi膮zania wsp贸艂pracy i wzmocnienia relacji partnerskich daj膮c asumpt do przysz艂ych projekt贸w badawczych w obszarze B艂臋kitnego Wzrostu, mi.in w ramach programu Horyzont 2020.

Wydarzenie to by艂o pierwszym z serii planowanych warsztat贸w mi臋dzynarodowych organizowanych w ramach projektu Smart Blue Regions dedykowanych inicjowaniu nowych przedsi臋wzi臋膰 s艂u偶膮cych efektywnemu wdra偶aniu koncepcji regionalnych inteligentnych specjalizacji, tak偶e na arenie mi臋dzynarodowej.

 

Wi臋cej…
 

Zaproszenie

Instytut Morski w Gda艅sku i Krajowy Punkt Kontaktowy Program贸w Badawczych UE zapraszaj膮 na konferencj臋 „Be Smart, Think Blue” i spotkanie brokerskie 2016, kt贸re odb臋d膮 si臋 19-20 wrze艣nia 2016 r. w Gda艅sku.

Wydarzenie jest organizowane w ramach europejskich projekt贸w: Smart Blue Regions (Inteligentne specjalizacje i b艂臋kitny wzrost w Regionie Morza Ba艂tyckiego), BioHorizon (Bezpiecze艅stwo 偶ywno艣ciowe, zr贸wnowa偶one rolnictwo i le艣nictwo, badania w贸d 艣r贸dl膮dowych i morskich oraz biogospodarki) oraz ETNA2020 (Inteligentny, zielony I zintegrowany transport).

Wi臋cej…
 

Kondolencje

 

Nab贸r na stanowisko specjalisty do realizacji projektu Smart Blue Regions

Stowarzyszenie „Pomorskie w Unii Europejskiej” og艂osi艂o nab贸r na stanowisko pracy Specjalista ds. projekt贸w europejskich w Biurze Miejscowym Stowarzyszenia Pomorskie w Unii Europejskiej w Gda艅sku

Oferty mo偶na sk艂ada膰 do 15 lipca - szczeg贸艂y: https://pomorskieregion.eu/nabor-na-stanowisko-pracy-specjalista-ds-projektow-europejskich-n832

 

Spotkanie Partner贸w oraz warsztaty informacyjne projektu ECOSHAZ w Gda艅sku

Zak艂ad Ekonomiki i Prawa Instytutu Morskiego w Gda艅sku by艂 organizatorem oficjalnego spotkania Partner贸w mi臋dzynarodowego projektu ECOSHAZ, kt贸re odby艂o si臋 17-18 maja. W projekcie ECOSHAZ wsp贸艂finansowanym z programu UE Pomoc Humanitarna i Ochrona Ludno艣ci (grant KE) i kierowanym przez Lidera z Grecji- SIGMA Consultants bior膮 udzia艂 jednostki badawczo-rozwojowe i uniwersytety z Hiszpanii (Uniwersytet Pablo de Olavide, Sewilla; Uniwersytet Santiago di Compostela), W艂och (Catania), Centrum Przeciwdzia艂ania Powodziom z Middlesex w Wielkiej Brytanii, jak i Instytut Morski w Gda艅sku.

 

Wi臋cej…
 

Europejski Dzie艅 Morza

18-19 maja 2016 r. w Turku w Finlandii odby艂a si臋  Konferencja pn. „ Europejski Dzie艅 Morza” – coroczne wydarzenie skupiaj膮ce europejsk膮 spo艂eczno艣膰 zwi膮zan膮 z gospodark膮 morsk膮, w kt贸rej uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Morskiego w Gda艅sku. W艣r贸d prelegent贸w swoje wyst膮pienie mieli: prof. Jacek Zaucha „Rozw贸j potencja艂u w zakresie planowania przestrzennego obszar贸w morskich” oraz mgr Joanna Przedrzymirska „Zwi臋kszenie zaanga偶owania M艢P w obszarze b艂臋kitnego wzrostu".
Notatka Komisji Europejskiej o konferencj

Wi臋cej…
 

Zapraszamy do udzia艂u w Konferencji

Zapraszamy do udzia艂u w Konferencji:

TraceSpec 2016
kt贸ra odb臋dzie si臋 w Gda艅sku 04-07 wrze艣nia 2016 r.

Szczeg贸艂y pod adresem: http://chem.pg.edu.pl/tracespec/welcome-word

 

Konferencja Polish Scientific Networks 30 czerwca - 2 lipca 2016 r. Wroc艂aw, Wroc艂awskie Centrum Bada艅 EIT +

Serdecznie zapraszamy na Konferencj臋 Polish Scientific Networks: Science & Business, organizowan膮 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy偶szego, Akademi臋 M艂odych Uczonych PAN i Klub Stypendyst贸w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, we wsp贸艂pracy z Wroc艂awskim Centrum Bada艅 EIT+. To wyj膮tkowe wydarzenie kierowane jest przede wszystkim do badaczy zainteresowanych zastosowaniem bada艅 naukowych w praktyce, oraz do firm chc膮cych rozwin膮膰 swoj膮 innowacyjno艣膰 poprzez wsp贸艂prac臋 z naukowcami.

G艂贸wnym celem konferencji jest dyskusja nad sposobami komercjalizacji wynik贸w bada艅, oraz pomoc w nawi膮zaniu wsp贸艂pracy mi臋dzy 艣rodowiskiem naukowym a firmami i organizacjami zainteresowanymi tworzeniem i wdra偶aniem innowacyjnych technologii.

Pierwsza edycja konferencji PSN zorganizowana zosta艂a przez AMU PAN, MNiSW i KS FNP w czerwcu 2015 r. Jej celem by艂o zach臋cenie Polak贸w z zagranicy do kontynuowania kariery naukowej w Polsce oraz naukowc贸w z Polski do zaanga偶owania si臋 w programy wsp贸艂pracy mi臋dzynarodowej.

Wi臋cej szczeg贸艂owych informacji na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/polish-scientific-networks/

 


Strona 1 z 9

Korzystaj膮c z naszej strony wyra偶asz zgod臋 na wykorzystywanie przez nas plik贸w cookies